Kamis, 30 April 2015

ISTRI-ISTRI RASULULLAH SAW


http://sangaswaja.blogspot.com/2015/04/istri-istri-rasulullah-saw.html
Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Rasulullah saw. Beliau dinikahkan dengan nabi oleh ayahnya sendiri, Khuwailid binti Asad. Ada yang mengatakan saudaranya, Amr bin Khuwailid. Rasulullah saw menikahi Khadijah binti Khuwailid dengan mahar 20 ekor unta. Khadijah melahirkan selurah anak Rasulullah saw, kecuali Ibrahim. Sebelumnya Khadijah diperistri oleh Abu Halah bin Malik melahirkan hindun dan Zainab. sebulumnya juga pernah di peristri oleh Atiq bin Abid bin Abdullah bin Umar bin Makhzum dan melahirkan Abdullah dan Jariyah.
Adapun istri-istri Rasulullah saw yang lainya adalah :

 1. Aisyah binti Abu Bakar
 2. Hafshah binti Umar bin Khathab
 3. Ummu Habibah binti Abi Sufyan bin Harb
 4. Ummu Salamah binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah
 5. Saudah binti Zam'ah bin Qais
 6. Zainab binti Jahsy bin Riab
 7. Maimunah binti Al-harits bin Hazn
 8. Juwairiyah binti al-Harits bin Abu Dhirar
 9. Shafiyah binti Huyai bin Akhthab
Total istri Rasulullah saw ada 13 orang.
:Yang dari golongan Qurais adalah
 1. Khadijah binti Khuwailid
 2. Aisyah binti Abu Bakar
 3. Hafshah binti Umar bin Khathab
 4. Ummu Habibah binti Abi Sufyan bin Harb
 5. Ummu Salamah binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah
 6. Saudah binti Zam'ah bin Qais
Yang dari golongan Arab adalah
 1. Zainab binti Jahsy bin Riab
 2. Maimunah binti Al-harits bin Hazn
 3. Juwairiyah binti al-Harits bin Abu Dhirar
 Sedangkan dari golongan Bani Israil adalah
 Shafiyah binti Huyai bin Akhthab
Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia ketika beliau masih hidup.
Ketika beliau wafat meninggalkan 9 istri
Adapaun istri beliau yang di dapatkankan dari hadiah dan tawanan ada 4 yaitu:
 1. Maria Qibtiyah hadiah dari pembesar Mesir
 2. Raihanah al-Quradhiyah
 3. Wanita yang beliau terima dari Zainab binti Jahsin
 4. Wanita yg beliau dapatkan daroi tawanan.

Rabu, 29 April 2015

PUTRA-PUTRI NABI MUHAMMAD SAW


http://sangaswaja.blogspot.com/2015/04/putra-putri-nabi-muhammad-saw.html

Putra-putri Nabi Muhammad saw ada tujuh, tiga diantaranya putera, yaitu :
 1. al-Qosim
 2. Abdullah (at-Thayyib dan at-Thahir)
 3. Ibrahim
Semua putra  beliau tersebut wafat dalam usia yang masih kecil. Empat lainya adalah perempuan, yaitu :
 1. Zainab
 2. Ruqayyah
 3. Ummu Kulsum
 4. Fatimah az-Zahra'
Semuanya meninggal duluan sebelum Nabi wafat kecuali Fatimah az-Zahra' puteri yg paling kecil dan paling mulia, ia hidup sampai enam bulan sesudah Nabi wafat.
Ibu semua putra-putri beliau selain Ibrahim adalah Khadijah al-Kubra binti Khuwailid. Ia pemuka istri-istri beliau, wanita yang pertama kali menyatakan islam dan istri beliau yang pertama.
Sedangkan Ibrohim ibunya adalah Maria Qibtiyah.

Kamis, 23 April 2015

NABI MUHAMMAD SAW DI LAHIRKAN

http://sangaswaja.blogspot.com/2015/04/nabi-muhammad-saw-di-lahirkan.html
 Rasulullah Muhammad saw dilahirkan di kota Makkah lima puluh malam sesudah peristiwa pasukan gajah menyerah Ka'bah. ketika beliau mencapai usia empat puluh tahun Malaikat Jibril turun kepadanya dan Allah mulai mengutus beliau untuk membawa rahmat keseluruh makhluk. Beliau tinggal di Makkah selama 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah dan menetap di sana selama sebelas (11) tahun.beliau wafat di Madinah tahun 11 Hijriyah dalam usia 63 tahun. Jasad beliau yang mulia di makamkan di Madinah.
Beliau tetap hidup di dalam kuburnya, mendengar bacaan sholawat dan salam yang ditujukan kepada beliau. Dalam beberapa hadist di sebutkan antara lain :
 • " Dimana saja kamu berada, maka bacalah shalawat kepadaku, sesungguhnya bacaan sholawat kalian itu sampai kepadaku " (HR.Thabrani)
 • Dari Ibnu Adiy, sesungguhnya Nabi Saw, Bersabda "Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku malam jum'at dan hari jum'at, sesungguhnya bacaan sholawat kalian di sampaikan kepadaku,"(HR.al-Baihaqi).
 • Nabi Muhammad saw bersabda :"Tidak seorangpun mengucapkan salam kepadaku, melainkan  Allah mengembalikan ruhku untuk menjawab salam orang tersebut,"(HR.Abu Dawud)

NASAB RASULULLAH SAW


http://sangaswaja.blogspot.com/2015/04/nasab-rasulullah-saw.html

Beliau adalah nabi yang ummi ( tidak membaca dan tidak menulis), Rasulullah saw yang berkebangsaan Arab bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutholib bin Hasyim bin Abdi manaf bin Qushai bin Qilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'aiy bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin an-Nadhir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, Keturunan nabi Ismail as. 
Sedangakan Ibu Rasulullah saw adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Qilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'aiy bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin an-Nadhir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan,

Itulah Nasab Nabi Muhammad saw yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf, yaitu sampai Adnan.
Imam malik menganggap makruh mengangkat nasab Nabi Muhammad saw ke atas Adnan hingga Nabi Adam as, karena tidak ada jaminan ketetapannya.
Ibnu Abbas r.a meriwayatkan, bahwa nabi Muhammad saw ketika menyebutkan nasabnya, hanya sampai Adnan, dan beliau bersabda : Dari Adnan keatas, para pencatat nasab melakukan kebohongan.
Wallhu A'lam bi showab....

Rabu, 22 April 2015

MENGENAL RASULULLAH SAW

http://sangaswaja.blogspot.com/2015/04/mengenal-rasulullah-saw.html
 Pengertian mengenal Rasulullah saw ialah iaman dan percaya bahwa Allah swt. mengutusnya ke suluruh makhluk, manusia dan jin, berkebangsaaan Arab maupun lainya dengan petunjuk agama yang benar yaitu agama islam. beliau telah menyampaikan risalah, memenuhi amanah, membimbing umat dan jujur dalam menyampaikan apa saja yang diterima dari Allah swt. mempunyai sifat, Sidik (jujur), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan) dan Fathonah (Pandai).
Allah tidak menerima iman seseorang hamba, sekalipun iman kepada Allah swt, kecuali hamba itu beriman pula kepada Nabi Muhammad saw dan semua apa yang beliau beritakan, baik tentang persoalan-persoalan dunia, barzah maupun akhirat. Di dalam hadist di sebutkan :
Dari Abu Hurairah r.a berkata: " Saya telah diperintahkan memerangi orang-orang sampai bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan mempercayai aku serta apa yang aku bawa, apabila mereka telah melakukan hal itu, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali sebab haknya dan perhitungan mereka terserah Allah swt" (HR. Imam Muslim)

Selasa, 21 April 2015

PENGARUH KEKUASAAN ALLAHhttp://sangaswaja.blogspot.com/2015/04/pengaruh-kekuasaan-allah.html
 Karena apa kita yaqin adanya Allah swt ?
Kita yaqin dan mantap bahwa Allah swt itu ada karena pengaruh-pengaruh kekuasaanNya dan bukti-bukti kebijaksanaanNya yang kita saksikan, sekalipun kita tidak melihatNya dengan mata kepala dan tidak mendapati  hakikatNya dengan pikiran atau angan-angan kita – sebab di dalam benda buatan (makhluk) terdapat dilalah  atau petunjuk terhadap pembuatnya dan dalam keteraturannya terdapat tanda  Sang pembuat yang bijak. Demikian juga dengan seseorang yang melihat sebuah bangunan yang menjulang tinggi , tentu ia mengert i bangunan itu pasti ada yang membuatnya. Barang siapa yang melihat sebuah tenda  yang berdiri di tengah lapang, maka ia mengerti  bahwa bahwa kemah tersebut pasti  ada yang mendirikan , sebagaimana juga orang yang melihat  makhluk-makhluk di bumi dan langit akan mantap dan yakin bahwa semuanya ada yang membuatnya yang kemampuan dan sifat-sifatNya sangat sempurna :
Allah berfirman dalam Qur’an Surah, 88, al-Ghasyiyah:17-20.
أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلۡإِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ ١٧  وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيۡفَ رُفِعَتۡ ١٨ وَإِلَى ٱلۡجِبَالِ كَيۡفَ نُصِبَتۡ ١٩  وَإِلَى ٱلۡأَرۡضِ كَيۡفَ سُطِحَتۡ ٢٠
17. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan
18. Dan langit, bagaimana ia ditinggikan
19. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan
20. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan

 Qur’an surah Yasin:37-38
وَءَايَةٞ لَّهُمُ ٱلَّيۡلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظۡلِمُونَ ٣٧ وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِي لِمُسۡتَقَرّٖ لَّهَاۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ ٣٨  
37. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan
38. dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui
Ciptaan-ciptaan Allah swt, dan makhluk-makhlukNya di bumi dan langit semuanya menjadi saksi atas ketuhananNya dan menegaskan ke-esaan-Nya.
Sebagian Ulama pernah di Tanya tentang dalil keberadaan Allah swt, lalu ia menjawab ; kotoran unta menunjukkan adanya untakotoran keledai menunjukkan adanya keledai,  bekas telapak kaki di jalan menunjukkan adanya orang lewat disitu, dan langit yang memiliki bujur (zodiac), bumi yang memiliki banyak lintasan dan celah, dan laut yang memiliki banyak gelombang, semuanya menunjukkan Sang Pencipta Yang Maha teliti.


SIAPA MENGENAL DIRINYA MAKA IA MENGENAL ALLAH

http://sangaswaja.blogspot.com/2015/04/siapa-mengenal-dirinya-maka-ia-mengenal.html
 Pengertian kalimat siapa mengenal dirinya maka ia mengenal  Tuhanya” yang tersebut dalam  atsar, ialah mengenal diri sendiri merupakan suatu cara mengenal Allah swt.
Apabila manusia seperti kita merenungi kelemahan dirinya, keterbatasannya, kebutuhannya, dan ketidak berdayaannya menarik kemanfaatan untuk dirinya dan menghindari dirinya dari bahaya, maka ia akan  mengetahui bahwa ia memiliki Tuhan dan pencipta yang mandiri dalam menciptakannya, mandiri  dalam  membantunya mengatur dan mengendalikannya, kemudian ia sadar bahwa ia hanyalah seorang hamba  yang serba terbatas  dan semua persoalannya di tangan lainnya, yang tiada lain adalah Allah, yang  Maha Mulia dan Maha bijaksana.
Demikian juga halnya manusia jika mau berfikir tentang permulaan penciptaannya, ia asalnya tidak ada laludi jadikan (diwujudkan) oleh Allah swt. Dengan kemurahanNya semata, Allah menciptakan dari setetes  air dan nuthfah  (zigot) yang busuk, kemudian membentuknya, membuka pendengaran dan penglihatannya hingga menjadikannya dalam bentuk  yang sangat baik, memperindahnya dengan sifat-sifat mulia dan derajat-derajat yang tinggi  baik bersifat keagamaan maupun keduniawian
Sebagaimana firman Allah swt dalam surat 23 Al-Mu’minun : 12-14)
" Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. kemudian kami jadikan sari pati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim), kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. "

Senin, 20 April 2015

SIFAT-SIFAT TUHAN YANG WAJIB DI SEMBAH


http://sangaswaja.blogspot.com/2015/04/sifat-sifat-tuhan-yang-wajib-di-sembah.html

 Apa sifat-sifat Tuhan yang wajib di sembah ?
Sesungguhnya tidak ada tuhan yang wajib disembah di dunia ini kecuali Allah swt, satu-satunya tuhan yang tidak ada sekutu bagiNya.Dia Tuhan yang maha esa, yang berhak di mintai berbagai macam kebutuhan, Penguasa yang Maha Kuasa, Maha Hidup,Maha kekal, Maha dahulu sejak azali dan Maha kekal selama-lamanya, Maha mengetahui segala sesuatu, Maha kuasa atas segala sesuatu, Maha berbuat apa yang Dia Kehendaki dan Maha Menetapkan apa yang Dia Kehendaki, tidak ada sesuatu yang menyamaiNya, Maha Mendengar dan Maha melihat, Maha sesuatu Dia dari sesuatu yang menyamaiNya,MenandingiNya, sekutu dan pembantu, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak butuh sama sekali dengan segala sesuatu, tetapi segala sesuatu pasti membutuhkaNya. Dialah yang menciptakan seluruh makhluk dengan segala aktivitasnya, menetapkan rizqi dan ajalnya, menciptakan mati dan hidup, taat dan maksiat, kesehatan dan sakit, Dia menurunkan kitab-kitab suci dan mengutus para rasul untuk memberi petnjuk kepada para makhluk karena kasih sayangNya kepada mereka. menjanjikan pahala bagi mereka karena anugerahNya dan mengancam mereka dengan siksaan karena keadilanNya. Tuhan yang wajib disembah adalah Tuhan yang memiliki sifat-sifat tersebut seluruhnya, yaitu Allah swt.
Allah swt berfirman dalam surat 51, Al-Hasyr:22
" Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dial-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."

Jumat, 17 April 2015

HAK ALLAH ATAS SETIAP HAMBA


http://sangaswaja.blogspot.com/2015/04/hak-allah-atas-setiap-hamba.html

 Apa hak Allah yang harus di penuhi semua hamba ?
Hak Allah yang harus dipenuhi oleh setiap hamba adalah hendaknya semua hamba menyembahNya dan tidak menyekutukan sesuatu apapun denganNya.
* Apa dalil atau dasarnya ?
Dalilnya adalah hadits Nabi SAW : 
" dari Mu'adz bin Jabal r.a ia berkata: saya pernah dibelakang Nabi saw. diatas seekor keledai lalu beliau bersabda :" hai Muadz, apakah kamu mengerti hak Allah atas hamba ? dan apa hak hamba atas Allah?" saya berkata: "Allah dan RasulNya lebih mengerti."Beliau bersabda : "Sesungguhnya hak Allah atas hamba ialah hendaknya mereka menyembahNya dan tidak menyekutukan sesuatu apapun denganNya, sedangkan hak hamba atas Allah ialah Allah tidak menyiksa siapa diantara mereka yang tidak menyekutukan sesuatu denganNya." (HR.Imam Muslim).
Diantara kewajiban -kewajiban yang paling mendasar atas semua hamba adalah mengetahui persoalan tujuan ia diciptakan, yaitu ibadah kepada Allah swt. Allah menciptakan mahluk ini hanya agar beribadah kepadaNya ,sebagaimana firmanNya dalam surat Adz-Dzariyat:56
" dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku"
Hak Allah swt, yang harus dipenuhi oleh setiap hamba itu besar, anugerahNya kepada hambaNya, sangat luas dan merata. Mereka diciptakan Allah dengan bentuk yang paling baik dan sempurna, melimpahkan kepadanya segala nikmat dan menunjukkan kepadanya agama yang benar, yaitu islam. Andaikata setiap hamba bersujud kepada Allah diatas bara api semenjak dunia diciptakan samapai hancurnya nanti, maka ia belumlah memenuhi hak nikmat islam dan iman yang dianugerahkan Allah padanya. Allah swt menganugerahkan nikmat-nikmat yang bersifat spritual dan material, dzahir dan bathin kepada setiap hambaNya yang tidak terbatas, yang andaikata lautan ini dijadikan tinta dan tanaman-tanaman dijadikan pena lalu dibuat menulis jumlah nikmat Allah kepada hambaNya, tentu akan habis sebelum mampu menghitung satu persen dari nikmat Allah . Allah swt berfirman :
" Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya" QS.14.IBrahim:34
"Dan Dia menyempurnakan untukmu nikmatNya lahir dan batin" QS,31 Lukman:20
 

Mengenal Allah swt


http://sangaswaja.blogspot.com/2015/04/mengenal-allah-swt.html

 Kewajiban yang pertama kali bagi setiap orang Mukallaf adalah mengenal Allah, yang Menciptakannya dati tidak ada menjadi ada. Ia diciptakan oleh Allah semata-mata untuk beribadah. Mengenal pada mulanya memerlukan mengetahui yang di sembah yakni mengetahui Dzat, sifat dan perbuatan Allah swt, menurut cara yang terpuji. Allah swt, berfirman :
"Dan Aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku"(QS,51 Adz-Dzariyat:56)
*Bagaimana cara mengenal Allah swt.?
Cara mengenal Allah itu ada dua, yaitu : 
 1. Dengan cara mendengar dan mengutip, artinya mendengar apa yang telah diberitakan oleh Allahswt, tentang nama-nama Nya yang mulia dan sifat-sifatNya yang sempurna di dalam kitab-kitab suci-Nya dan melalui lisan-lisan para rasul-Nya. Allah berfirman dalam surat 59, al-Hasyr:22-24 " Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah yang maha pemurah lagi maha penyanyang. Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia, raja, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang Menciptakan, Yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, bertasbih kepadaNya apa yang di langit dan di bumi, dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".                                                                                                                                         Dalam Hadist di sebutkan Bahwa Rasulullah saw bersabda;" sesungguhnya Allah mempunyai 99 asma, barangsiapa mengahafal semuanya akan di masukkan kedalam surga".
 2. Dengan akal, maksudnya memfungsikan akal pikiran untuk merenung tentang alam semesta ini dan mengambil pelajaran dari semua kejadia, kemudian menjadikan semuai itu sebagai dalil atau bukti Yang Maha Menciptakanya, yang tiada lain adalah Allah swt, tiada Tuhan kecuali Dia Yang Maha Pemuran dan Penyayang.Allah Berfirman dalam surat 2, Al-baqarah :164 "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang telah Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi setelah mati (keringnya), Dia sebarkan di bumi ini segala jenis hewan, dari pengisaran angin dan awan yang telah dikendalikan antara langit dan bumi sungguh (terdapat) tanda0tanda (kekuasaaan dan kebesaran Allah swt) bagi kaum yang memikirkan".